Kan man få finnar av stress?

Om du tillhör saken där grupp personer som lägger ner väldigt avsevärt tid på jobbet, bör du lägga rabarber på dig en funderare om det är värt det. De som jobbar mer än 55 timmar i vecka löper 40 procent större risk att drabbas av trassel med hjärtat visar ny forskning.

Att långa arbetsskift ökar risken att erhålla en stroke är redan känt, däremot nu visar forskning att det exempelvis finns ett samband mellan långa jobbdagar och allvarliga hjärtproblem. behandling av finnar Personer som kommer tvärsigenom 55 timmar i veckan har större risk att erhålla oregelbundna hjärtslag.

– De här resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, saken där mest vanliga typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider och stroke
I studien, som är konstruerad vid University College London, deltog över 85 500 britter samt skandinaver. Forskarna fann 1 061 fall av förmaksflimmer mirakel studiens passage – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 människor som jobbade mer är 55 timma per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar alternativt mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att arbeta mellan 35 såväl 40 timmar.

– Det här kan vara en av förklaringarna till att vi kunnat skåda en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar massor timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan leda till stroke, fast bland annat andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt jämte strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden plus hastig puls samt är det vanligaste formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Det leder till sämre cirkulation i blodet, som senare kan leda till i en stroke.

Viktiga nyheter stäv de i riskzonen
Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning samt riskbruk av alkohol justerats kunde forskarna beskåda att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så pampig risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man även skåda att i 9 av 10 baisse av förmaksflimmer led inte de drabbade av någon annan typ av hjärt- jämte kärlsjukdom.

– Det här pekar på att saken där ökade risken antagligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några tidigare alternativt pågående kardiovaskulära åkommor, däremot vidare forskning behövs för att begripa hurdan mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han avser att forskningsresultatet är extra viktigt för människor som redan ligger i riskzonen stäv hjärt- jämte kärlsjukdomar på grund av andra faktorer som påtänd ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, sockersjuka jämte liknande.